238897295_961583567738097_8281599118277521744_n
232708242_961020874461033_791980773196512283_n
210294556_932393943990393_6315234737063385327_n
149602030_857236728172782_1139908664873677556_o
Cover-10-มาตรการฝน
previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

ประกาศ รายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ในเลขลุ่มน้ำมูล

ลุ่มน้ำมูล+วันที่

สถานการณ์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองคาย ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมพรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุดรธานี ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ทั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม