สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค-3
รูปพี่ณัฏฐ์ final
1648934dbdcda3_OQKGMPLFNEHIJ
previous arrow
next arrow

ผู้อำนวยการ

นายชัยรัตน์ ศรีโนนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติภาค 3

-66----16661-scaled
Picture
aw-onwr_clip-contest_2-725x1024
previous arrow
next arrow
รายการรู้อยู่กับน้ำ
https://youtu.be/WX6mQtlxraI?si=13UKOdkIep7TTDsh

สถานการณ์น้ำ

WS_20230921
Slide1
Slide2
previous arrow
next arrow

ดาวน์โหลด สถานการณ์น้ำรายวัน

สถานการณ์น้ำประเทศไทยประกาศสำคัญ สทนช.3

🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 16/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 15/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 14/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 13/2566 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง อ่านคลิก
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 11/2566 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 7/2566 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลำน้ำยัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
คำสั่ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลการทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 48/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชี อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 44/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 41/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์

สทนช.3 ร่วมกับกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

สทนช.3 บริจาคเงินให้แก่ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ขอนแก่น

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมกับ สทนช.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ จังหวัดอุดรธานี

สทนช.3 ร่วมประชุมการเขียนแผนงานด้านบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนข้อมูลลุ่มน้ำ สทนช.3