238897295_961583567738097_8281599118277521744_n
232708242_961020874461033_791980773196512283_n
210294556_932393943990393_6315234737063385327_n
149602030_857236728172782_1139908664873677556_o
Cover-10-มาตรการฝน
previous arrow
next arrow
Shadow

ประกาศ : เฝ้าระวังสถานการณ์ลุ่มน้ำมูล

ประกาศ : เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง

สถานการณ์น้ำข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ได้มอบหมายให้นายเกริกเกียริ กุมารสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.ภาค 3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2654 ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราขสีมา

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข้อมูลลุ่มน้ำ สทนช.3