ประกาศแจ้งเตือน

🚨 ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่ 
🚨 ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 48/2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำชี อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 44/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 41/2565 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565
เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำชี – มูล อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 37/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2565 อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 34/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำมาก อ่านคลิกที่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 33/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 31/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 29/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 28/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 27/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 26/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 23/2565 เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 21/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 20/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่
🚨ประกาศ กอนช.ฉบับที่ 18/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน อ่านคลิกที่นี่