พื้นที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เดือน เมษายน พ.ศ.2566

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566