ติดต่อเรา

ที่อยู่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3
เลขที่ 589/6-7 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043-000257 โทรสาร 043-000257