คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

ภาคเหนือ / 9 จังหวัด          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
1.เชียงราย                                 1.กาฬสินธุ์              11.ร้อยเอ็ด 
2.เชียงใหม่                                2.ขอนแก่น              12.เลย
3.น่าน                                        3.ชัยภูมิ                  13.สกลนคร
4.พะเยา                                    4.นครพนม              14.สุรินทร์
5.แพร่                                       5.นครราชสีมา         15.ศรีสะเกษ
6.แม่ฮ่องสอน                            6.บึงกาฬ                16.หนองคาย   
7.ลำปาง                                    7.บุรีรัมย์                  17.หนองบัวลำภู
8.ลำพูน                                     8.มหาสารคาม        18.อุดรธานี  
9.อุตรดิตถ์                                 9.มุกดาหาร             19.อุบลราชธานี
                                               10.ยโสธร                 20.อำนาจเจริญ

 ภาคกลาง / 21 จังหวัด         ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด             
1.กำแพงเพชร                          1.จันทบุรี
2.ชัยนาท                               2.ฉะเชิงทรา                             
3.นครนายก                              3.ชลบุรี                    
4.นครปฐม                                4.ตราด                  
5.นครสวรรค์                             5.ปราจีนบุรี                                          
6.นนทบุรี                                  6.ระยอง              
7.ปทุมธานี                                7.สระแก้ว              
8.พระนครศรีอยุธยา                                               
9.พิจิตร                                   ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด        
10.พิษณุโลก                            1.กาญจนบุรี               
11.เพชรบูรณ์                            2.ตาก              
12.ลพบุรี                                  3.ประจวบศิรีขันธ์             
13.สมุทรปราการ                      4.เพชรบุรี                         
14.สมุทรสงคราม                     5.ราชบุรี           
     / แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ (สมุทรสงคราม)       
15.สมุทรสาคร                                             
16.สิงห์บุรี                               ภาคใต้ / 14 จังหวัด  
17.สุโขทัย                                  1.กระบี่                          8.พัทลุง     
18.สุพรรณบุรี                              2.ชุมพร                        9.ภูเก็ต
19.สระบุรี                                    3.ตรัง                          10.ระยอง
20.อ่างทอง                                 4.นครศรีธรรมราช        11.สตูล    
21.อุทัยธานี                                5.นราธิวาส                  12.สงขลา
                                                 6.ปัตตานี                    13.สุราษฎร์ธานี
                                               7.พังงา                       14.ยะลา
                                                      / แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ (พังงา)