ติดต่อเรา

ที่อยู่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3
เลขที่ 589/6-7 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 0 2554 1800 ต่อ 1482 หรือต่อ 1483

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4