ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565