สทนช.3 ร่วมกับกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ลงพื้นที่ติดตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Leave a Comment