สทนช.3 ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำและการดำเนินการ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในพื้นที่ อ.บ้านฝางและ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

Leave a Comment