สทนช.3 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)รายงานการศึกษา แผนป้องกันและแก้ไขน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลึุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Comment