นที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมหาสารคาม ทั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Comment