นที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองคาย ทั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Leave a Comment