วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment