วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผอ.สทนช.3 มอบหมายให้กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำมูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมพรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Comment